Portfolio | bostuin met zwembad

Gedeeltelijk gelegen in woongebied en gedeeltelijk in parkgebied kon deze bostuin enkel tot stand komen in nauw overleg met de vergunningegevende overheden, onder meer het Agentschap voor Natuur en Bos. Een voorzichtige aanpak waarbij elke ingreep in vraag wordt gesteld en waarbij vooral de tijd wordt genomen om tot beslissingen over te gaan werpt stilaan vruchten af.
Dit is geen ontwerp van op de tekentafel; het is veeleer het resultaat van voortdurende terreinwaarnemingen en intense gesprekken met de bouwheer. De methodiek van het ter plaatse aanduiden en evalueren van proporties, doorgangen, zichtlijnen,... verdient navolging. Deze tuin toont aan dat natuur, cultuurhistorische/botanische kwaliteiten en hedendaags comfort verzoenbaar zijn. Belangrijk in deze tuin is ook het scheppen van een beetje mystiek. Waartoe leidt dat uitnodigend pad het bos in? Wordt ongetwijfeld nog vervolgd...